Šárka Veselá, Mgr.
57 let
učitelka ZŠ
fotografie kandidáta STANu

Svůj odborný život jsme spojila se školstvím, po řadu let jsem byla ředitelkou Středního odborného učiliště ve Slaném.

Velký důraz jsem vždy kladla na zapojení mých žáků do různých aktivit a na psaní grantů, které umožňují získat prostředky na tyto aktivity.

S některými výsledky mé práce se slánští občané setkávají dodnes, jako například s opravenými portály umělé jeskyně na Slánské hoře, které jsem se svými žáky a za prostředky grantu Ford Motor Company opravila. Jako pedagog se vždy snažím propojit výuku s kulturními a společenskými aktivitami, pořádat divadelní představení, spolupracovat s muzei a dalšími institucemi, zkrátka co nejvíce studenty vtáhnout do veřejného života.

Ve Slaném mi velmi chybí stacionář pro mentálně postižené. Město má řadu nevyužitých prostor a zřízení stacionáře by nebylo příliš nákladné a přineslo by neocenitelnou pomoc v těžké životní situaci řady našich spoluobčanů.