Martin Matoušek
43 let
podnikatel
fotografie kandidáta STANu

Ve Slaném žiji od svých 5ti let, tedy již 38.rokem a proto se považuji za rodilého "Slaňáka".

Vždy jsem se věnoval sportu a to mne vedlo k pořádání mnoha sportovních akcí. Obnovil jsem tradici Slánské míle, založil Slánské běhy a XC závody horských kol, pořádám minitriatlon Plechový muž.

Veškeré tyto akce jsem dělal a dělám bez příspěvků města z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů a kamarádů. Se Slaným je také úzce spojeno mé podnikání, které mne naučilo vážit si každé koruny a ocenit důležitost systematické a douhodobé práce s nápady i lidmi.

Dva roky jsem ve Slaném městským zastupitelem. Byl jsem zvolen jako člen ODS, po krátkém působení jsem však na konci roku 2012 svoje členství v ODS ukončil a v zastupitelstvu zůstal jako nezávislý zastupitel, protože jsem brzy zjistil, že na slánské radnici vždy dostávalo politické hlasování přednost před rozumem.

Mojí hlavní prioritou je úsilí o hospodárné nakládání s majetkem města, mým snem pak vybudovat ve Slaném síť cyklostezek a koridorů pro bezpečný pohyb.

A velmi bych ocenil, kdyby pravda patřila k slušným lidem stejně, jako lež k těm neslušným.