Markéta Matoušková, MUDr.
41 let
lékařka
fotografie kandidáta STANu

Narodila jsem se ve Slaném, kde jsem vystudovala základní školu a gymnasium, poté jsem absolvovala studia na 2. lékařské fakultě UK a po promoci začala pracovat na GPO Kladno. Po narození dcery Adélky jsem na částečný úvazek začala pracovat ve slánské nemocnici na gynekologicko-porodnickém oddělení a jeho ambulancích.

V roce 2008 jsem začala částečně pracovat v klinice fetální mediciny spol. Gennet Praha, dále jsem však operovala a sloužila ve Slaném. Od roku 2012 jsem zástupcem primáře GPO Slaný.

Provdala jsem se za Martina Matouška a naše dcera studuje na osmiletém gymnasiu ve Slaném. Ve volném čase mimo jiné rádi sportujeme, čteme knihy a cestujeme.

Ráda bych podpořila další existenci a rozvoj slánské nemocnice, včetně plánovaných rekonstrukcí. Velmi bych si přála, aby se zvyšovala prestiž této nemocnice, aby občané Slaného měli k slánským zdravotníkům důvěru a byli zde spokojeni nejen s odborným přístupem, ale i s přístrojovým vybavením a vzhledem jednotlivých oddělení.

Obdobně vnímám situaci i v otázce školství a to jak na základním , tak středním stupni.

Od nového zastupitelstva očekávám důsledné kontrolování práce zadané zaměstnancům MÚ Slaný a hlavně střízlivé a realistické plánování rozvoje města. Protože naplánovat a slíbit je snadnější než stihnout, připravit a zrealizovat.