Pavel Bartoníček, Ing.
50 let
OSVČ
fotografie kandidáta STANu

Ing. Bc. Pavel Bartoníček (nar. 1964), absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (1988) a Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (1999). V letech 1999 - 2002 pracovník Odboru evropské integrace Úřadu vlády ČR, od roku 2002 zastupitel královského města Slaný (v letech 2002 - 2011 místostarosta, resp. 1. místostarosta).

OSVČ a otec 3 malých dětí (3,5 + 5,5 + 7,5 roků)

Pověřený zastupitel za tvorbu nového územního plánu (platný od 2012)

Iniciátor tvorby slánského Komunitního plánu sociálních služeb (2008 – 2009), aktivní při projednávání Strategického plánu rozvoje města Slaný (2013)

Iniciátor přístavby 2 tříd v mateřské školce „U divadla“

Iniciátor Slánského divadelního festivalu (3 ročníky)

Iniciátor 3 projektů cyklostezek ze Slaného (dosud bohužel nezrealizovaných)

Člen školské rady na 1. ZŠ Na Hájích

Občanská angažovanost ve Slaném:

 • Koncerty pořádané občanským sdružením Wotrubia v Lidicích u Otrub (dosud 73 koncertů)
 • Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech, pořádaná občanským sdružením Wotrubia ve Slaném – Otrubech (12 uskutečněných ročníků)
 • Editor sborníků Historie Slánska ve XX. století (7 vydaných sborníků, osmý je připravován na listopad 2014)
 • Historické konference Slaný a Slánsko ve XX. století (6 uskutečněných ročníků, sedmý je připravován na listopad 2014)
 • Člen občanského sdružení Wotrubia a občanského sdružení Patria, společnosti na ochranu kulturního dědictví.

V případě svého zvolení do zastupitelstva bych rád:

 • Inicioval tvorbu nové dopravní a parkovací koncepce města tak, aby více reflektovala potřeby občanů i rezidentů.
 • Navrhl navýšení rozpočtu města v oblasti věnované údržbě zeleně a opravám chodníků ve městě.
 • Podpořil soustavnější péči o nemovitý majetek města a v případě dobré finanční kondice města směřoval výraznější finanční částky do Městského centra Grand, resp. do jeho nezrekonstruované části a do tzv. Okresního domu. Ty budovy už stojí a bylo by vhodné vdechnout jim více života, než dosud a nenechat je dále chátrat. Je to odkaz našich předků, ke kterému se chováme značně macešsky.
 • Využíval veřejnou diskusi „města“ s občany před některými klíčovými rozhodnutími zastupitelstva, ne až po nich pro pouhou podporu již rozhodnutého.
 • Směřoval větší finanční podporu z městského rozpočtu těm klubům a sdružením, která pro slánskou veřejnost pořádají akce zdarma či s dobrovolným vstupným.
 • Přispěl k tomu, aby byli lidé potěšeni, že je město upravené a udržované a cítili radost, že bydlí právě ve Slaném.
 • Spolupracoval na řešení klíčových problémů města napříč politickým spektrem.
 • Méně politikaření a více práce ve prospěch města a jeho občanů.

Chci, aby se ve Slaném žilo lépe. Mám raději malý čin, než velká slova a neslibuji věci, které nejsou reálné. Neměním své názory podle toho, odkud fouká vítr, či co bych z toho mohl mít. Nerad spolupracuji s mistry příslibů, kteří vycházejí z teze, že slibem nikoho nezarmoutí, ale málokdy přiloží ruku k dílu.