Petr Hauptmann, Mgr.
38 let
konzultant - granty v oblasti životního prostředí
fotografie kandidáta STANu

Vystudoval jsem geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a většinu svého dosavadního profesního života se věnuji problematice rozvoje měst a obcí. Po zkušenostech ve veřejné správě se od roku 2007 zabývám poradenstvím v oblasti dotací - zpracování projektových žádostí a řízení projektů financovaných z fondů EU. Specializuji se na projekty v oblasti životního prostředí.

V rámci našeho města jsem se v nedávné minulosti podílel například na připomínkování strategického plánu rozvoje města. Aktivně jsem se účastnil také některých akcí pořádaných sdružením Občané města Slaného.

Jsem ženatý, mám 1 dítě. Mé záliby jsou historie, film, turistika a cykloturistika.

Mezi mé priority patří:

  • Revitalizace městské zeleně (lesopark Háje a další vhodné lokality) včetně obnovy mobiliáře
  • Bezbariérové chodníky podél nejfrekventovanějších ulic/pěších tras (propojujících všechny významné objekty ve městě a rezidenční čtvrti s centrem města) jako prioritní investice
  • Příprava projektu cyklostezky zajišťující bezpečný pohyb cyklistů v průtahu městem a rozvoj cyklostezek na Slánsku (příprava dlouhodobé koncepce a po stabilizaci finanční situace postupná realizace)
  • Lepší využívání evropských i národních dotačních programů pro financování investičních akcí města - u nových investičních projektů doporučuji požadovat minimálně 70% zajištění z dotačních zdrojů