Alena Šandová, Mgr. MgA.
42 let
učitelka ZŠ
fotografie kandidáta STANu

Ve Slaném žiji převážnou část svého života. Absolvovala jsem zde základní školu, odmaturovala na slánském gymnáziu. V Praze jsem vystudovala VŠ Pedagogickou UK a DAMU UK. Posledních 18 let učím na ZŠ Moskevská v Kladně, kde kromě 1.stupně pracuji též jako sbormistr přípravných oddělení DPS Sluníčko a metodik pro 1.stupeň.

Jsem spoluzakladatelkou Slánského komorního sdružení s názvem Consortium Camerale Slanense a v současné době také jeho uměleckou vedoucí a sbormistryní v jedné osobě. Toto sdružení dnes funguje v podobě ženského pěveckého sboru, který každoročně realizuje řadu vystoupení ve Slaném i v širokém okolí, a také spolupracuje s uměleckými tělesy i jednotlivci ze slánského prostředí i odjinud. Řadu let jsem ve volném čase předcvičovala ve slánském Sokole jako cvičitelka Rodičů a dětí.

Problematika dětí a mládeže je mi profesně i lidsky blízká. Sama mám dvě děti, obě se momentálně vzdělávají na slánských školách. Mým cílem je podporovat a spolupodílet se na prosazení takových aktivit v našem městě, které umožní našim dětem žít a dospívat v bezpečném, upraveném městě s kvalitním kulturním zázemím, a pro něž slova „stát se a být občanem města“ ponesou skutečný význam a hodnotu díky příkladům, které jim dáme.